Richtlijnen voor gegevensbescherming

RICHTLIJN VOOR GEGEVENSBESCHERMING VAN Dodax AG

Gegevensbescherming is belangrijk voor ons. Dodax AG heeft er begrip voor dat u zich zorgen maakt over het gebruik en de terbeschikkingstelling van uw gegevens. We respecteren uw recht op privacy en doen ons best zo min mogelijk persoonsgegevens van u te vragen en de noodzakelijke informatie zo betrouwbaar mogelijk te beheren. Om er zeker van te zijn dat u begrijpt welk soort informatie we over u verzamelen, hoe die wordt gebruikt en welke maatregelen we hebben genomen voor de bescherming van uw gegevens, volgt hieronder een kort overzicht van hoe we met uw gegevens omgaan.

WELKE PERSOONSGEGEVENS REGISTREREN WE EN HOE WORDEN DIE GEBRUIKT?

Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over de persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon, waarmee het mogelijk is u te identificeren of u direct in te delen. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer. Het soort persoonsgegevens en andere informatie die we verzamelen en bewaren, hangt af van uw interactie met onze website: in principe kunt u onze website bezoeken en zich informeren over ons aanbod zonder dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Voor onze serviceverlening aan u moeten we bepaalde persoonsgegevens registreren. Dat zijn gegevens die u bij registratie of in het kader van een bestelling aan ons ter beschikking stelt. Hieronder vallen uw persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum) en uw contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres). Voor de afwikkeling van bestellingen van tickets zijn nog andere gegevens nodig, bijv. over het leveringsadres, de wijze van betalen waaraan u de voorkeur geeft en in voorkomend geval uw bank- of creditcardgegevens. Wij verzekeren u dat we uw gegevens alleen voor uw registratie, de afwikkeling van uw bestellingen en de verzending van onze eigen nieuwsbrieven of mailings verzamelen, verwerken en gebruiken, behalve wanneer het verzamelen, de verwerking of het gebruik bij wijze van uitzondering

WELKE ANDERE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Door gebruik te maken van www.dodax.nl worden automatisch bepaalde gegevens aan onze webserver overgedragen en door ons geanalyseerd. Dat zijn onder meer de volgende gegevens:

Met deze gegevens kan zonder nadere informatie geen verband worden gelegd met bepaalde of te bepalen personen. Er kan hooguit verband worden gelegd met uw persoon met behulp van nadere gegevens van uw internetprovider. Dat is in principe niet onze bedoeling en vindt daarom ook niet plaats. Het gaat dus niet om gegevens die betrekking hebben op uw persoon. Verder gebruiken we Google Analytics voor het aanleggen van toegangs- en gebruiksstatistieken en voor de link met het plaatsen van advertenties via Google Ads. Ook hierbij wordt geen verband gelegd met bepaalde of te bepalen personen.

U begrijpt en erkent dat de reCAPTCHA API werkt, door hardware- en software-informatie te verzamelen, zoals apparaat- en app-gegevens en deze, voor analyse, naar Google stuurt.

MAKEN WIJ GEBRUIK VAN COOKIES?

Cookies bevatten informatie die door onze webserver aan uw webbrowser wordt overgedragen. Wanneer u de ontvangst van deze cookies niet in uw browser hebt gedeactiveerd, worden die op de vaste schijf van uw computer opgeslagen. Ze worden gebruikt bij vele elektronische bestellingen via internet om het verloop van de transacties te kunnen volgen. Met deze gegevens kan zonder nadere informatie geen verband worden gelegd met bepaalde of te bepalen personen. Meer informatie kunt u ook vinden op een website van Microsoft met het adres http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx. Dodax AG maakt gebruik van deze techniek om u bij het zoeken in ons aanbod persoonlijk te kunnen begeleiden en uw virtuele winkelwagen te kunnen beheren. Terwijl onze webservers mogelijkerwijs uw IP-adres automatisch protocolleren, bestaan de verzamelde gegevens uit informatie over uw gedrag bij het navigeren, doorzoeken en aankopen doen op onze website. Mocht u niet akkoord gaan met het gebruik van cookies en de ontvangst daarvan hebben gedeactiveerd in uw browser, dan kunt u slechts beperkt gebruikmaken van onze website.

Aan wie delen we uw informatie mee?

Uw gegevens worden centraal opgeslagen en verwerkt op de beveiligde servers van een hostingprovider in Duitsland. Toegang daartoe is uitsluitend mogelijk voor speciaal daartoe bevoegde personen, die zijn belast met het beheer van de server. De servers worden door een groot aantal veiligheidsmaatregelen beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Uw persoonsgegevens worden door Dodax AG niet aan derden verkocht of anderszins doorgegeven.

Integratie met hotjar

Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze dienst op te bouwen en te onderhouden met feedback van de gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), de grootte van het scherm van het apparaat, het type apparaat (unieke apparaatidentificaties), de browserinformatie, de geografische locatie (alleen het land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verboden om de gegevens die namens ons worden verzameld te verkopen. Voor meer details, zie de 'over Hotjar' sectie van Hotjar's support site.

Inlichtingen

Op uw schriftelijk verzoek (zie contact) informeren we u graag over welke persoonsgegevens we van u opgeslagen hebben. Ook kunt u ons te allen tijde vragen om uw gegevens overeenkomstig de door u doorgegeven informatie te actualiseren, te corrigeren of te wissen.

Wijzigingen in de richtlijn voor gegevensbescherming

We behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze richtlijn voor gegevensbescherming. We zullen u echter in kennis stellen van veranderingen door bovenaan in de richtlijn voor gegevensbescherming de datum van de laatste actualisering te vermelden. Wanneer we een wezenlijke verandering aanbrengen met betrekking tot het gebruik van de informatie die u ons ter beschikking stelt en deze vorm van gebruik niet in deze richtlijn is vermeld, zullen we u door middel van een e-mail van de verandering op de hoogte stellen en u gelegenheid geven uw voorkeur zodanig te veranderen dat u kunt weigeren akkoord te gaan met deze vorm van gebruik.

Contact

Mocht u vragen of suggesties met betrekking tot onze richtlijn voor gegevensbescherming hebben, stuur ons dan een e-mail of wendt u schriftelijk tot:

Dodax AG
c/o VISTA CONSULT AG
Postplatz 1
6301 Zug
Zwitserland

Versie: jamuari 2021

We gebruiken cookies op onze website om onze diensten efficiënter en gebruiksvriendelijker te maken. Selecteer daarom "Accepteer cookies"! Lees ons Privacybeleid voor meer informatie.